Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội

Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội, tiền thân là Trại nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội trực thuộc Sở LĐTB&XH được thành lập theo Quyết định số 1862/QĐ/TC, ngày 15/5/1984 của UBND Thành phố Hà Nội. Đến tháng 7/1989, Trại nuôi dưỡng người tâm thần được đổi tên thành Khu điều dưỡng tâm thần Hà Nội theo Quyết định số 2718/QĐ-UB về việc thành lập Sở Lao động thương binh và xã hội trên cơ sở sáp nhập Sở Thương binh và xã hội, Sở Lao động và Ban Kinh tế mới.

Ngày 31/12/2014, Khu điều dưỡng tâm thần Hà Nội chính thức đổi tên thành Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội theo Quyết định số 7322/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/7/2022, Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội đổi tên thành Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội theo Quyết định số 2391/QĐ-UBND, ngày 7/7/2022 của UBND Thành phố Hà Nội.

Về chúng tôi

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG TRONG TRUNG TÂM

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

General Administrative Office

Phòng Y tế – Phục hồi chức năng

Department of Health – Rehabilitation

Phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn

Urgent and long-term care room

PHÒNG CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

Department of Nutrition

Dịch vụ của Trung tâm

Thăm khám và điều trị tại Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.

Tư vấn trị liệu Tư vấn chăm sóc sức khỏe tâm thần