Thông báo chỉ đạo Ban giám đốc tháng 9/2016

Ngày 05 tháng 9 năm 2016, Ban giám đốc Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội tiến hành họp định kỳ hàng tháng đánh giá kết quả công tác tháng 8 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2016. Với một số nội dung chính như sau:
     Về công tác chính quyền:
– Ban Giám đốc tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát và nghiêm túc xử lý các trường hợp cán bộ không chấp hành các quy định của đơn vị. Bám sát, quan tâm tập trung đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết Đảng ủy và Thông báo kết luận giao ban. Chỉ đạo trực ban thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra hàng ngày, có kết luận, có chỉ đạo của lãnh đạo trực.
– Tiếp tục làm việc với Viện sức khỏe tâm thần xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên môn đối với đội ngũ y sỹ đang làm việc tại đơn vị. Triển khai tổ chức hướng dẫn ôn tập các nội dung chuẩn bị kiểm tra.
– Chỉ đạo các phòng chức năng thuộc quyền phụ trách rà soát toàn bộ chức năng nhiệm vụ của phòng. Tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai những nhiệm vụ chưa thực hiện. Xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo xây dựng môi trường làm việc văn minh – chuyên nghiệp – thân thiện.
– Kiện toàn lại tổ chống lao, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ.
     Về công tác cán bộ:
– Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, siết chặt kỷ cương kỷ luật tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy định. Các phòng chủ động tuyên truyền phổ biến lại các nội dung của Quy tắc ứng xử, Quy chế văn hóa công sở, Quy định về chuẩn mực đạo đức và Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng môi trường làm việc Văn minh – chuyên nghiệp – thân thiện đến toàn bộ cán bộ thuộc phòng.
– Ban Giám đốc làm việc với 02 phòng chăm sóc bệnh nhân bố trí lại cán bộ phù hợp với tình hình nhiệm vụ. Từ đó điều động, luân chuyển vị trí công tác một số cán bộ giữa các phòng để đáp ứng với yêu cầu việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đơn vị.
– Yêu cầu các phòng chức năng chủ động rà soát bố trí lực lượng cán bộ làm việc hợp lý, đảm bảo sử dụng hiệu quả lực lượng cán bộ hiện có.
     Về chỉ đạo các tổ chức đoàn thể:
– Chỉ đạo Công đoàn tổ chức tổng kết đợt thi đua giai đoạn từ 01/7 đến 02/9. Phát động thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.
– Đoàn thanh niên đề xuất mức quà tặng cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ của Trung tâm nhân dịp tết Trung thu.
– Đoàn thanh niên xây dựng phương án nâng cấp Chi đoàn thành Đoàn cơ sở, hoàn thiện các thủ tục thành lập các chi đoàn trực thuộc.
Ban giám đốc yêu cầu các phòng chức năng và các tổ chức đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Trung tâm.

Nguyễn Thị Thu Hương- Phòng TC HC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo