Quy trình bàn giao bệnh nhân tử vong

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-TTCS&PHCNNTTS1 ngày 13/3/2024 của Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội ban hành Quy định về trình tự thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ liên quan đến đối tương quản lý tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.

Trình tự giải quyết đối tượng tử vong được thực hiện như sau:

Khi có trường hợp đối tượng tử vong thực hiện theo trình tự như sau:

a) Bước 1: Trường hợp đối tượng tử vong tại đơn vị, Tổ quản lý đối tượng lập biên bản sự việc và Biên bản kiểm thảo tử vong, thông báo cho Phòng Y tế – Phục hồi chức năng để phối hợp xử lý. Phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng làm công văn (theo mẫu số 08) đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thụy An cấp Giấy báo tử cho đối tượng.

Trường hợp đối tượng tử vong tại viện, Phòng Y tế thông báo đến gia đình và làm thủ tục xin cấp giấy báo tử tại viện.

b) Bước 2: Phòng Y tế phối hợp với gia đình đưa đối tượng đi hỏa táng và bàn giao tro cốt hoặc bàn giao tử thi (theo mẫu số 07) cho gia đình đối tượng mai táng theo nguyện vọng. Bàn giao giấy báo tử do chính quyền địa phương hoặc bệnh viện cấp để gia đình làm Trích lục khai tử.

Trường hợp đối tượng không còn hộ khẩu tại địa phương, Phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng liên hệ với UBND xã Thụy An làm trích lục khai tử lưu vào hồ sơ gốc. Đối với đối tượng lang thang chưa xác định được nơi cư trú, Phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng liên hệ với UBND xã Thụy An làm trích lục khai tử lưu vào hồ sơ gốc, đơn vị đưa đi hỏa táng và mai táng tại nghĩa trang trung tâm.

c) Bước 3: Giám đốc đơn vị ra Quyết định cắt quân số đối tượng tử vong (theo mẫu số 09), báo cáo Sở theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo