Quy trình bàn giao bệnh nhân về thăm gia đình

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-TTCS&PHCNNTTS1 ngày 13/3/2024 của Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội ban hành Quy định về trình tự thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ liên quan đến đối tương quản lý tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.
Quy định về bàn giao bệnh nhân về thăm gia đình được thực hiện như sau:

1. Quy định giải quyết cho đối tượng về thăm gia đình:

1.1. Hồ sơ thủ tục: Mỗi đối tượng được giải quyết tối đa là 02 lần/1 năm về thăm gia đình (không tính chế độ hiếu, hỉ), mỗi lần giải quyết không quá 10 ngày. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Giám đốc Trung tâm, gia đình đối tượng có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục như sau:

a) Đơn đề nghị cho đối tượng về thăm gia đình trình bày rõ lý do về thăm gia đình (theo mẫu số 03).

b) Bản sao CMND/CCCD người đại diện. Trường hợp không có CMND/CCCD có thể lưu ký lại một số giấy tờ tùy thân khác (bằng lái xe…). Các giấy tờ này có thể dùng giải quyết về thăm gia đình những lần tiếp theo.

1.2. Trình tự giải quyết:

a) Bước 1: Gia đình đối tượng hoàn thiện hồ sơ xin đón đối tượng về thăm gia đình theo quy định nêu trên.

b) Bước 2: Thường trực bảo vệ hướng dẫn gia đình đến bộ phận tiếp dân để được tư vấn, giải quyết.

c) Bước 3: Phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng tiếp nhận đơn đề nghị và Báo cáo lãnh đạo đơn vị giải quyết. Nếu đối tượng đủ điều kiện về thăm gia đình, thực hiện các bước tiếp theo.

d) Bước 4: Phòng Y tế – Phục hồi chức năng và 02 phòng chăm sóc tiến hành khám, kiểm tra tình trạng đối tượng nếu đủ điều kiện sức khỏe, tâm lý để về thăm gia đình thì thông qua cán bộ tiếp dân báo cáo Ban Giám đốc xin ý kiến giải quyết.

e) Bước 5: Cán bộ tiếp dân báo cáo, đề xuất Giám đốc Trung tâm Quyết định giải quyết cho đối tượng về thăm gia đình (theo mẫu số 05). Thông báo cho bộ phận liên quan đưa đối tượng cùng quân tư trang, cơ số thuốc lên khu tiếp dân và tiến hành lập Biên bản bàn giao theo quy định (theo mẫu số 04).

f) Bước 6: Gia đình đối tượng xuất trình Biên bản bàn giao và Quyết định cho đối tượng về thăm gia đình để bộ phận thường trực bảo vệ kiểm tra trước khi đưa đối tượng ra khỏi đơn vị.

2. Bàn giao đối tượng trở lại Trung tâm sau thời gian về thăm gia đình:

Trình tự giải quyết:

a) Bước 1: Gia đình đưa đối tượng trở lại Trung tâm kèm theo biên bản và quyết định của đơn vị, gặp bộ phận thường trực bảo vệ để được hướng dẫn đưa vào nơi bàn giao đối tượng.

b) Bước 2: Cán bộ tiếp dân lập Biên bản giao nhận đối tượng (theo mẫu số 06), Cán bộ Phòng Y tế – Phục hồi chức năng kiểm tra sức khoẻ.

c) Bước 3: Chuyển đối tượng về Tổ điều trị và ký sổ bàn giao đối tượng.

Trong quá trình đối tượng về thăm gia đình, tuyệt đối không để đối tượng uống rượu và sử dụng các chất kích thích khác làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đối tượng, trường hợp vi phạm đơn vị sẽ không giải quyết lần tiếp theo.

 Bạn tải mẫu đơn Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo