Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 21/01/2022, Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội; đồng chí Phạm Thu Hằng – Phó phòng Bảo trợ xã hội; các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm Báo cáo hoạt động năm 2021

       Hội nghị được nghe Báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cùng với 2 tham luận nâng cao công tác lao động trị liệu và đời sống văn hoá tinh thần cho bệnh nhân. Năm 2021, tình hình dịch bệnh tăng về số lượng, công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Nhưng tập thể cán bộ Trung tâm luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Tập thể đơn vị được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021.

       Năm 2022, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều khó khăn thách thức phải đối mặt, tập thể cán bộ Trung tâm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện một số chỉ tiêu, giải pháp sau:

       Thứ nhất, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, kịp thời tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công chức, viên chức và người lao động tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

       Thứ hai, thực hiện đổi tên, xác định lại chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý. Liên kết mở các lớp đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ công tác xã hội, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chăm sóc bệnh nhân cho lực lượng cán bộ làm công tác trực tiếp.

       Thứ ba, thực hiện việc rà soát, đánh giá hiệu quả hệ thống quy chế. Chủ động sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, hệ thống các quy trình phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Nâng cao năng lực quản trị văn phòng, đẩy mạnh hoạt động tin học hóa, quản lý văn bản, xử lý công việc trên hệ thống và môi trường mạng.

       Thứ tư, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra công vụ, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, việc chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị.

       Thứ năm, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tế nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, đoàn kết trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

       Thứ sáu, thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động sáng kiến, sáng tạo, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ từng tháng, gắn việc thi đua khen thưởng với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, minh bạch.

       Thứ bảy, thực hiện đảm bảo tốt mọi chế độ, chính sách, đối với cán bộ. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Duy trì tốt tiết kiệm chi, phát triển các hoạt động dịch vụ nâng cao thu nhập cho cán bộ.

       Thứ tám, tập trung tranh thủ các nguồn lực và sự quan tâm của các cấp Bộ, Ngành và địa phương phát triển mở rộng đơn vị. Xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình đưa vào sử dụng hiệu quả.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị

       Dự và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương kết quả của đơn vị đạt được trong năm 2021. Về dự tổng kết và nghe báo cáo hoạt động đồng chí cảm nhận sự thay đổi rõ nét trong hoạt động của trung tâm: Đội ngũ cán bộ trẻ hoá, cảnh quan trung tâm khang trang sạch đẹp, hướng chăm sóc bệnh nhân tâm thần hiệu quả tích cực, đời sống cán bộ và đối tượng được quan tâm chăm sóc chu đáo, đặc biệt đánh giá cao tinh thần chống dịch Covid-19 của đội ngũ cán bộ trung tâm trong thực hiện trực giãn cách trong năm 2021. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao kết quả tập thể năm 2021, xứng đáng là lá cờ đầu Khối Bảo trợ xã hội. Để hoàn thành mục tiêu năm 2022 đề ra đồng chí đề nghị:

       Thứ nhất, năm 2022 kiện toàn công tác cán bộ, sắp xếp vị trí việc làm khoa học, công khai minh bạch, sắp xếp việc làm, sử dụng cán bộ phát huy tối đa nguồn nhân lực.

       Thứ hai, quan tâm tăng chỉ tiêu biên chế viên chức đáp ứng nhu cầu trung tâm, vừa tạo động lực để cán bộ gắn bó với công việc.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị hành chính và quản trị cán bộ.

Thứ tư, đổi mới các hoạt động phong trào không chỉ chăm sóc mà phục hồi chức năng cho đối tượng. Phát huy nguồn lực tại chỗ, hỗ trợ nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho đối tượng.

       Thay mặt lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Trung tâm; Bằng khen Bộ Lao động thương binh xã hội và Bằng khen UBND thành phố Hà Nội cho 05 đồng chí; các quyết định của Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho 24 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 05 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 138 đồng chí được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội trao cờ thi đua xuất sắc cho Ban Giám đốc trung tâm
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao Bằng khen của Bộ LĐTBXH và UBND thành phố Hà Nội cho cá nhân có thành tích xuất sắc
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao tặng Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao Giấy khen cho 5 tập thể Lao động tiên tiến

       Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Trong không khí thi đua sôi nổi với kết quả đạt được, tập thể cán bộ viên chức, người lao động trung tâm quyết tâm đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền An sinh xã hội thành phố ngày một phát triển.

Đỗ Thị Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo