Đoàn Thanh niên Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 27/4/2022, Đoàn Thanh niên Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội tổ chức Đai hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 là sự kiện chính trị đặc biệt của tuổi trẻ đơn vị, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Trung tâm.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Triệu Sinh Tuyển – Phó Bí thư Huyện đoàn Ba Vì; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Trung tâm; Trưởng các tổ chức quần chúng, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ và 112 đoàn viên Thanh niên Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội.

Đại hội được nghe báo cáo hoạt động Đoàn trình chiếu bằng video clip đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên theo dõi, lắng nghe. Video tái hiện chặng đường công tác Đoàn trong nhiệm kỳ qua với rất nhiều thành tích trong công tác Đoàn. Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội không ngừng phát triển và đạt nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Đoàn Thanh niên Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần đã được Trung ương Đoàn và Thành Đoàn Hà Nội, Ủy ban nhân dân Huyện và Huyện đoàn Ba Vì đánh giá cao và trao tặng cờ, Giấy khen, Bằng khen đơn vị xuất sắc nhiều năm liền; được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc năm 2021.

Ảnh: Video clip hoạt động Đoàn nhiệm kì 2017 – 2022

Bên cạnh đó Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022 – 2027, cần tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức lối sống; ý thức chấp hành pháp luật nhà nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xây dựng đơn vị phát triển.

Ảnh: Đồng chí Triệu Sinh Tuyển – Phó Bí thư Huyện đoàn Ba Vì phát biểu tại Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Triệu Sinh Tuyển – Phó Bí thư Huyện đoàn Ba Vì biểu dương những kết quả mà Đoàn Thanh niên Trung tâm đã đạt được trong báo cáo phóng sự chặng đường Đoàn Trung tâm – chặng đường 5 năm nhiều nội dung, nhiều dấu ấn và đặc biệt hơn công tác Đoàn trước thách thức của dịch bệnh covid đã vượt lên chính mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành khóa mới phát huy thành tích đạt được nhiệm kỳ trước và đồng thời khắc phục hạn chế trong báo cáo đã nêu. Đồng chí nhấn mạnh để công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Trung tâm trong thời gian tới phát triển hơn nữa, đề nghị Đoàn Thanh niên Trung tâm cần tập trung làm tốt 5 nội dung sau:

Thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm trong lĩnh vực công tác Đoàn và nhiệm vụ chính trị đơn vị.

Thứ hai, Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cần tập trung vào thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”

Thứ ba, Quan tâm đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động trong phong trào công tác Đoàn 3 trách nhiệm và 4 nhất.

Thứ tư, Quan tâm nâng cao trình độ kĩ năng cho cán bộ đoàn, tổ chức nhiều lớp tập huấn cán bộ Đoàn từ Chi đoàn về kĩ năng nghiệp vụ công tác Đoàn.

Thứ năm, Công tác Đoàn của trung tâm quan tâm công tác phối hợp các phòng, ban, ngành trong Trung tâm, phối hợp với đoàn xã, thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc Trung tâm đã ghi nhận những kết quả hoạt động và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí nêu thêm những vấn đề Ban Chấp hành Đoàn cần lưu ý: Hoạt động Đoàn nhiệm kỳ qua thiên về bề nổi, chiều sâu chất lượng tham mưu sát và trúng cho Đảng ủy, Ban Giám đốc còn hạn chế; Tư tưởng đoàn viên phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ đáp ứng tình hình thực tế hạn chế. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên Trung tâm cần khắc phục những hạn chế, phát huy ưu điểm tập trung triển khai thực hiện tốt khẩu hiệu “Đoàn kết – Xung kích – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”:

– Thứ nhất, Đoàn kết là sức mạnh. Đoàn kết là yếu tố hết sức quan trọng để xây dựng tổ chức. Cần đoàn kết nội tâm của Đoàn Thanh niên, xây dựng đoàn kết từ Ban Chấp hành Đoàn trung tâm tới đoàn viên thanh niên.

– Thứ hai, Về xung kích trong hoạt động Đoàn cần xung kích trong tham mưu, xung kích chủ động trong công việc, xung kích cống hiến cho hoạt động cộng đồng.

 Thứ ba, Sáng tạo trong chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, sáng tạo trong các hoạt động cho đối tượng tại trung tâm.

– Thứ tư, Xung kích sáng tạo thì phải đổi mới toàn diện. Không chỉ tập trung hoạt động bề nổi mà cần đi vào chiều sâu hoạt động, phong trào như đổi mới hoạt động sinh hoạt Đoàn, phong trào Đoàn, gắn việc đánh giá đoàn viên với đánh giá cán bộ hàng tháng. Nhiệm kỳ 2022 – 2027 chứng kiến nhiều sự thay đổi của Trung tâm, nhiều dự án xây dựng và phát triển trung tâm tiến tới tự chủ toàn diện. Cần phải thay đổi để đáp ứng nhiệm vụ Trung tâm.

– Thứ năm, Đại hội tập trung bầu ra Ban Chấp hành khóa mới đủ điều kiện và yếu tố vừa nêu cùng với phẩm chất, đạo đức để đứng trong đội ngũ của Đoàn, đáp ứng mong muốn của Đảng ủy, Ban Giám đốc trung tâm.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm phát biểu Đại hội

Thay mặt cho Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phi Lin xin tiếp thu và lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Trung tâm và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Ba Vì, từ đó bổ sung và hoàn thiện vào báo cáo chính thức của Đại hội.

Với tinh thần làm việc đoàn kết – dân chủ – trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 07 đồng chí là những người tiêu biểu nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, có uy tín và có khả năng tập hợp, đoàn kết thanh niên, nhiệt tình và có tâm huyết với Đoàn để lãnh đạo tổ chức Đoàn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Ảnh: Đồng chí Triệu Sinh Tuyển và đồng chí Nguyễn Đức Phong tặng hoa cho Ban Chấp hành khóa mới
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong tặng hoa và quà cho Ban Chấp hành khóa cũ
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong khen thưởng cho 3 tập thể xuất sắc trong nhiệm kỳ
Ảnh: Đồng chí Đào Chí Lăng – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc trung tâm khen thưởng cho đoàn viên xuất sắc trong nhiệm kỳ
Ảnh: Bỏ phiếu tại Đại Hội

       Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương và hiệu quả, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Từ tinh thần của Đại hội đoàn viên Thanh niên Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích – tình nguyện – đoàn kết của tuổi trẻ xây dựng tổ chức Đoàn và đơn vị phát triển theo hướng “điển hình – tiên tiến – kiểu mẫu”.

Đỗ Thị Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo