Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội tổ chức Đại hội Cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 14/5/2022, hội Cựu chiến binh Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội tổ chức Đại hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Mễ – Chủ tịch hội Cựu chiến binh Ba Vì; đồng chí Đỗ Quang Mão – Ủy viên Ban Chấp hành hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì; 16 cán bộ; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc trung tâm; Trưởng các tổ chức quần chúng, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ và 16 cán bộ hội Cựu chiến binh Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội.

Ảnh: Đồng chí Dương Đức Tuấn – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2022

     Đại hội được nghe đồng chí Dương Đức Tuấn – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh  báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027. Báo cáo đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Hội. Báo cáo chỉ ra được tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời đưa ra được những giải pháp cụ thể:

     Thứ nhất, Tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng tuyên truyền, vận động Cựu chiến binh tích cực thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”.

     Thứ hai, Xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng hội viên. Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Hội cấp trên và Đảng ủy Trung tâm.

     Thứ ba, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ và đúng nguyên tắc trong sự phối hợp công tác với các Đoàn thể trong Trung tâm.

     Thứ tư, mỗi hoạt động phải có kế hoạch và giao cụ thể cho từng hội viên. Các hoạt động của Hội, việc thực hiện nhiệm vụ của các hội viên sẽ được giám sát chặt chẽ, kết thúc thực hiện sẽ được đánh giá và rút kinh nghiệm. 

     Thứ năm, Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Mễ – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì phát biểu tại Đại hội

     Tới dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Mễ – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì biểu dương kết quả của Hội trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 05 năm đứng trước nhiều khó khăn, thách thức trong đó có đại dịch covid-19 tác động trên thế giới, trong khu vực và trong nước ảnh hưởng toàn diện đến mục tiêu phát triển của đất nước. Hội Cựu chiến binh đã vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Tham gia học tập đầy đủ nghị quyết của Đảng, chủ động bồi dưỡng hội viên ưu tú, giới thiệu vào Đảng, nêu cao tính phê và tự phê trong thực hiện nhiệm vụ, hăng hái đi đầu trong mọi hoạt động. Chủ động tham gia hoạt động giám sát Đảng, chính quyền. Tăng cường tinh thần đoàn kết, chia sẻ gắn kết hội viên. Đồng chí đề nghị đại biểu tham dự Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể bầu ra Ban Chấp hành đủ năng lực, phẩm chất dẫn dắt Hội ngày càng phát triển.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm phát biểu tại Đại hội

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Hội Cựu chiến binh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong 05 năm qua các đồng chí cùng Ban Chấp hành đã tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, tạo sự chuyển biến trong phát triển đơn vị. Xây dựng đơn vị có môi trường cảnh quan sạch đẹp. Để làm tốt trong nhiệm kỳ tới đồng chí đề nghị thực hiện một số giải pháp:

     Thứ nhất, phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo đóng góp ý kiến cho sự phát triển của Trung tâm.

     Thứ hai, cần chủ động phong trào thi đua của Hội để gây dựng phong trào ngày càng phát triển.

     Thứ ba, chủ động đề xuất hoạt động gây quỹ phục vụ hoạt động của Hội.

     Thứ tư, cần tích cực nêu cao tinh thần tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nội quy, quy chế của đơn vị.

     Nhiệm kỳ 2022 – 2027 chứng kiến nhiều thay đổi của đơn vị. Đồng chí đề nghị Hội quan tâm tập trung hoàn thiện văn kiện, kiện toàn cơ cấu gắn với nhiệm vụ chính trị của Trung tâm ngay sau Đại hội. Thể hiện vai trò cao hơn với ý thức trách nhiệm là anh bộ độ cụ Hồ cùng các tổ chức đóng góp ý kiến, phát huy dân chủ tham mưu đóng góp Đảng, chính quyền. Đề nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khẩn trương tiếp thu ý kiến, khắc phục tồn tại hạn chế hoàn thiện văn bản trở thành Nghị quyết của Đại hội để chỉ đạo xuyên suốt hoạt động của Hội.

     Thay mặt cho Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội, đồng chí Dương Đức Tuấn tiếp thu và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Trung tâm và đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì, từ đó bổ sung hoàn thiện vào báo cáo chính thức của Đại hội.

     Với tinh thần làm việc đoàn kết – dân chủ – trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 03 đồng chí là những người tiêu biểu đầy đủ phẩm chất năng lực của anh bộ đội cụ Hồ tổ chức lãnh đạo Hội hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới. Đại hội biểu quyết bầu được 02 đại biểu đi dự Đại hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì.

Ảnh: Ban Chấp hành mới Hội Cựu chiến ra mắt Đại hội
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm trao thưởng cho hội viên có đóng góp trong phong trào của Hội

     Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Với những kết quả đạt được tại Đại hội, Hội nguyện phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ, góp phần xây dựng Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội ngày một phát triển bền vững.

Đỗ Thị Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo