Công đoàn Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 27/12/2022, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Ba Vì và Đảng ủy Trung tâm, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Thị Hoa – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Ba Vì và đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội. Đại hội có sự hiện diện của các đại biểu khách mời Liên đoàn lao động huyện Ba Vì, BCH Đảng bộ Trung tâm, đại diện các tổ chức chính trị, xã hội trong Trung tâm và 123 đại biểu chính thức được bầu từ hội nghị các Tổ công đoàn tham dự.

Ảnh: Văn nghệ chào mừng

Đại hội Công đoàn Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023- 2028 có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Cũng là dịp để kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2022; đồng thời kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2022, qua đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong 5 năm tới (2023 – 2028); Đại hội thực hiện nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ mới để lãnh chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn Trung tâm giai đoạn 2023 – 2028.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Văn Ánh – Phó chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2022 thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và Báo cáo kiểm điểm BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2022; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Các báo cáo đã nêu rõ kết quả đạt được trên các mặt chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh… Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận đánh giá và nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Cũng trong nhiệm kỳ qua, do ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid -19 kéo dài đã ảnh hưởng tới các hoạt động thi đua, phong trào của tổ chức… Báo cáo cũng định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 với quyết tâm thực hiện 10 chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội đã được nghe và tiếp thu 03 ý kiến phát biểu tham luận, bổ sung những kết quả đạt được và đóng góp các ý kiến, giải pháp nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Ánh – Phó Chủ tịch Công đoàn Nhiệm kỳ 2018 – 2022 thông qua Báo cáo tổng kết, Báo cáo kiểm điểm BCH Công đoàn Nhiệm kỳ 2018 – 2022

 Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Thị Hoa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã tích cưc tham mưu với cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm cơ chế chính sách, kiểm tra giám sát các hoạt động của cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động…tạo được môi trường đoàn kết, chia sẻ trong đơn vị góp phần vào thành tích chung của Liên đoàn lao động huyện. Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo, đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 Ban Chấp hành Công đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Ngay sau Đại hội cần tập trung sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động của BCH Công đoàn Trung tâm; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự vững mạnh.

Thứ hai, Thường xuyên đổi mới nội dung công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của công đoàn viên đứng trước những thách thức mới; Tổ chức tốt các phong trào thi đua văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên Công đoàn và người lao động.

Thứ ba, Nâng cao chất lượng thường xuyên đổi mới các nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua; phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả phương thức quản lí và chăm sóc đối tượng tại đơn vị.

Thứ tư, Thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng; Phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức viên chức và người lao động hàng năm phát huy dân chủ, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Thứ năm, Làm tốt công tác kiểm tra của Công đoàn, công khai thu-chi tài chính; Tham mưu với lãnh đạo đơn vị chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, đặc biệt quan tâm kịp thời đến những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí cũng đề nghị các Đại biểu tham dự Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo bầu ra BCH khóa mới đủ năng lực lãnh đạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, Đại hội cũng tập trung bầu đủ đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2023-2028. Phát huy tối đa các ưu điểm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ảnh: Đồng chí Phạm Thị Hoa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì phát biểu tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc Trung tâm, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm nhất trí với những nội dung cơ bản đã nêu trong Báo cáo trình bày tại Đại hội và nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là kết quả cố gắng của Ban Chấp hành Công đoàn và ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên tại Trung tâm. Tổ chức Công đoàn đã cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc trung tâm lãnh chỉ đạo nắm bắt tâm lý của cán bộ đoàn viên đoàn kết đồng lòng vượt qua những khó khăn trong nhiệm kỳ 05 năm vừa qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức mình.

Để phát huy những thành tích đã đạt được và thực hiện tốt những chỉ tiêu nhiệm vụ đã nêu, đòi hỏi Công đoàn phát huy vai trò tích cực của mình trong việc phát triển đơn vị theo hướng có sự đổi mới sáng tạo và có tư duy đột phá trong giai đoạn 2023-2028 và cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Công đoàn cần phát động mạnh mẽ, đẩy mạnh số hóa trong các hoạt động của tổ chức, yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ cán bộ công đoàn ngày càng cao hơn.

Thứ hai, Đơn vị đứng trước thách thức mới, mở rộng và phát triển Trung tâm. Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn tư duy theo hướng mở rộng, vươn ra bên ngoài tạo sự đột phá trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ ba, Bầu Ban Chấp hành khóa mới cần đạt được mục tiêu Đề án nhân sự đã xây dựng và tạo được sự thống nhất đồng thuận cao trong tập thể cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Đại hội

Đại hội Công đoàn Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp với tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo. Đại hội đã tiến hành bầu được Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 với 09 đồng chí có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và mong mỏi của công đoàn viên Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội. Đại hội cũng đã Bầu 01 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ảnh: Đồng chí Phan Thị Hoa, đồng chí Nguyễn Đức Phong tặng hoa và chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn mới nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đỗ Thị Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo