Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 09/01/2023, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm; các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng chuyên môn, trưởng các tổ chức đoàn thể cùng cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm Báo cáo hoạt động năm 2022

Hội nghị được nghe Báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, đơn vị thực hiện đổi tên và xác định lại chức năng nhiệm vụ; Đảng ủy, Ban Giám đốc có sự thay đổi nhân sự do thực hiện luân chuyển lãnh đạo giữa các đơn vị xong tập thể cán bộ đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể đơn vị được nhận Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội năm 2022.

Năm 2023 là năm dự báo tiếp tục sẽ có nhiều nhiều khó khăn thách thức phải đối mặt, tập thể cán bộ đơn vị cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện một số chỉ tiêu, giải pháp sau:

Thứ nhất, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, kịp thời tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với viên chức và người lao động tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng cán bộ. Liên kết mở các lớp đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ công tác xã hội, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chăm sóc bệnh nhân cho lực lượng cán bộ làm công tác trực tiếp.

Thứ ba, thực hiện việc rà soát, đánh giá hiệu quả hệ thống quy chế. Chủ động sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, hệ thống các quy trình phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Vận hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hồ sơ công việc. Nâng cao năng lực quản trị văn phòng, đẩy mạnh hoạt động tin học hóa, quản lý văn bản, xử lý công việc trên hệ thống và môi trường mạng.

Thứ tư, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra công vụ, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, việc chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị.

Thứ năm, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tế nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, đoàn kết trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Thứ sáu, thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động sáng kiến, sáng tạo, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ từng tháng, gắn việc thi đua khen thưởng với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, minh bạch.

Thứ bảy, thực hiện đảm bảo tốt mọi chế độ, chính sách, đối với cán bộ, bệnh nhân. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Duy trì tốt tiết kiệm chi, phát triển các hoạt động dịch vụ nâng cao thu nhập cho cán bộ.

Thứ tám, tập trung tranh thủ các nguồn lực và sự quan tâm của các cấp Bộ, Ngành và địa phương phát triển mở rộng đơn vị. Xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình đưa vào sử dụng hiệu quả.

Tại hội nghị, Ban Giám đốc đơn vị đã trao tặng Bằng khen Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho 04 đồng chí; Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho 05 đồng chí; Tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cho 02 đồng chí; các quyết định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho 22 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 04 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm trao bằng khen của Bộ LĐTB&XH cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm trao bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm trao tặng kỷ niệm chương cho 02 cá nhân

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm trao Giấy khen cho 5 tập thể Lao động tiên tiến

Ảnh: Đồng chí Đào Chí Lăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm và đồng chí Nguyễn Thị Vân Khanh – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc trung tâm trao tặng Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022

Lê Thị Hồng Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo