Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

Sáng ngày 03/01/2023, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Thông qua các nội dung thu chi tài chính năm 2022; Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Trung tâm và 111 cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm thông qua thu chi năm 2022

Mở đầu Hội nghị, Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm thông qua nội dung thu chi tài chính 2022, những giải giáp tiết kiệm năm 2023 bằng việc đẩy mạnh chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí và hoạt động tăng gia chăn nuôi tại Trung tâm. Đồng chí nhấn mạnh bên cạnh sự quan tâm đời sống cán bộ nâng cao đòi hỏi trách nhiệm của cán bộ trong thực thi công việc. Năm 2023, với chủ đề “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính” nhằm thay đổi ý thức, quan điểm làm việc của cán bộ tạo bước đột phá xây dựng tập thể cán bộ đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2022 báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2022

Tại hội nghị, được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2022 báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn, báo cáo kết quả thu chi tài chính hoạt động Công đoàn năm 2022. Năm 2022, với những khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng hoạt động Công đoàn đạt kết quả nổi bật trên hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ viên chức, người lao động như thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ là 24.900.000đ, tặng ngày lễ cho cán bộ nhân dịp các ngày lễ tết 233.050.000đ, tặng quà cho cán bộ là con thương binh, liệt sỹ là 16.000.000đ, phối hợp Liên đoàn Lao động Huyện Ba Vì, Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội để trao tặng hỗ trợ cho 01 trường hợp nhà mái ấm công đoàn, phối hợp triển khai tốt các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nhằm tăng nguồn thu cải thiện đời sống cho bệnh nhân và cán bộ; tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi đua nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, người lao động. Bên cạnh kết quả đạt được báo cáo chỉ ra những mặt chưa làm được, nguyên nhân và phương hướng cụ thể phát triển hoạt động Công đoàn năm 2023 đưa hoạt động Công đoàn ngày càng phát triển góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền Trung tâm ngày vững mạnh.

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Ánh – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Văn Ánh – Trưởng ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022. Với những thuận lợi, khó khăn được nêu trong báo cáo, trong năm vừa qua Ban Thanh tra nhân dân làm tốt việc giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ công tác của đơn vị; giám sát sử dụng kinh phí, chấp hành các chế độ quản lý tài sản công; giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bệnh nhân Trung tâm; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ và giám sát việc thực hiện Nghị quyết công đoàn… Báo cáo đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023 phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Thanh tra nhân dân nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc và mọi quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị góp phần tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và giữ vững các thành tích đạt được trong năm qua.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Hội nghị đã tập trung tinh thần trách nhiệm, trí tuệ bầu ra được Ban Thanh tra nhân dân gồm 7 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Ảnh: Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025

Góp phần xây dựng sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Trung tâm là sự cố gắng, nỗ lực của mỗi đoàn viên công đoàn. Nhằm động viên, khích lệ các cá nhân Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Ban Giám đốc Trung tâm khen thưởng cho 26 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2022.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Vân Khanh – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Khen thưởng Công đoàn viên xuất sắc

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó đã thể hiện được tinh thần dân chủ, đoàn kết, ý chí đồng lòng cao nhất của tập thể. Với tinh thần đoàn kết từ Hội nghị là nhân tố quan trọng để Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Đỗ Thị Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo