Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/HU ngày 15/12/2022 của Huyện ủy Ba Vì về tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 23 của Đảng bộ huyện Ba Vì và Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều ngày 21/02/2023, Đảng bộ Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự chương trình có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành các đoàn thể, cấp ủy các chi bộ, trưởng phó các phòng chức năng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí đánh giá những kết quả đạt được, phân tích chỉ rõ tồn tại, nguyên nhân của tồn tại. Đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong bối cảnh đại dịch covid-19 diễn biến phức tạp, đây là giai đoạn chuyển giao các thế hệ lãnh đạo Trung tâm, đứng trước việc hợp nhất các Trung tâm thuộc Sở và Trung tâm trong thời gian kéo dài 16 tháng không có Giám đốc. Nhưng trước những khó khăn, thử thách Đảng ủy, Ban Giám đốc, tập thể đơn vị đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và lãnh chỉ đạo phòng chống tốt dịch covid-19 luôn giữ tình hình đơn vị được ổn định. Liên tục trong các năm 2021, 2022 các chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đời sống vật chất, tinh thần, chế độ cho đối tượng được đảm bảo; chế độ chính sách cho viên chức, người lao động ổn đinh, thu nhập tăng thêm liên tục tăng lên góp phần tích cực vào an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội. Kết quả đơn vị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm 2021 được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc và năm 2022 được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua:

Việc chủ động giám sát, triển khai áp dụng hệ thống quy chế, quy định thực hiện còn chưa thực sự hiệu quả; Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế dẫn đến cán bộ sinh con thứ 3 nhiều; Công tác phát triển Đảng được quan tâm và phát triển, tuy nhiên chất lượng đảng viên chưa thực sự đảm bảo; chất lượng quần chúng kết nạp vào Đảng còn hạn chế.

Đứng trước những thời cơ và khó khăn, thách thức mới, đồng chí đưa ra những giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn nửa nhiệm kỳ tiếp theo:

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh; xây dựng đề án mở rộng diện tích đơn vị, nâng công suất quản lý đối tượng từ 650 lên 750 đối tượng.

2. Công tác xây dựng chính quyền: Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch truyền thông tại cộng đồng. Coi đây là nhiệm vụ cốt lõi để quảng bá hình ảnh đơn vị đồng thời trợ giúp xã hội, giải quyết các nhu cầu về chăm sóc theo hình thức dịch vụ.

3. Công tác cán bộ: Xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ giai đoạn 2023-2025.

4. Công tác kiểm tra: Chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra tham mưu triển khai thực hiện tốt kế hoạch hàng quý, hàng năm về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghiên cứu học tập Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt Đảng, triển khai Nghị quyết của các Chi bộ.

Thời gian nửa nhiệm kỳ còn lại từ 2023-2025, nhiệm vụ của Đảng bộ Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội có nhiều thay đổi, đòi hỏi năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng để vận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua thách thức. Phát huy những ưu điểm, thành tích đạt được ở nhiệm kỳ trước, Đại hội tin tưởng rằng với ý thức, tinh thần trách nhiệm, quan điểm chỉ đạo quyết liệt, liên tục đổi mới, sáng tạo cùng với sự đoàn kết, thống nhất tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Trung tâm sẽ vượt qua khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Đỗ Thị Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo