Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tổ chức tập huấn triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”

Thực hiện Kế hoạch số 236-KH/HU ngày 07/02/2023 của Huyện ủy Ba Vì về Triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” tại Đảng bộ huyện Ba Vì. Sáng ngày 28/02/2023 Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tổ chức tập huấn cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, đảng viên làm công tác văn phòng tại các Chi  bộ về ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Đảng bộ Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội gồm 06 chi bộ trực thuộc với 97 đảng viên. Việc triển khai kế hoạch cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử” được Đảng bộ chỉ đạo, quán triệt và tuyên truyền đến 100% đảng viên tham gia và hoàn thành cài đặt “sổ tay đảng viên điện tử” trước thời hạn yêu cầu của Đảng bộ huyện Ba Vì.

Ngay sau khi hoàn thành xong ứng dụng cài đặt sổ tay điện tử cho đảng viên, Đảng bộ xây dựng chương trình tập huấn hướng dẫn triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm“Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí làm công tác văn phòng Chi bộ nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và sử dụng hiệu quả các phần mềm trong hoạt động nghiệp vụ công tác Đảng của Chi bộ và quản lý đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Đào Chí Lăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Đào Chí Lăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm khái quát mục đích và tầm quan trọng của buổi tập huấn cài đặt ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, đồng thời đồng chí quán triệt, chỉ đạo tinh thần học tập nghiêm túc và việc áp dụng sử dụng phần mềm một cách hiệu quả của các Chi bộ, đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh – đại diện VP Đảng ủy triển khai  nội dung tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh – Văn phòng Đảng ủy được tập huấn tại Huyện ủy Ba Vì đã hướng dẫn cụ thể, từng bước cách nhập và sử dụng phần mềm, lắng nghe trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc trong quá trình cài đặt và sử dụng phần mềm tác nghiệp.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Diệu Linh hướng dẫn cụ thể từng đồng chí tham dự

Việc cài đặt và sử dụng hiệu quả 2 ứng dụng phềm mềm tác nghiệp trong công tác quản lý của Đảng giúp việc nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên, nâng cao hiệu quả, chất lượng trong triển khai công tác xây dựng Đảng. Qua đó góp phần xây dựng nề nếp, chế độ công vụ chuyên nghiệp, hiện đại của Chi bộ, Đảng bộ Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội.

               Đỗ Thị Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo