Đảng bộ Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 08/6/2023 của Đảng ủy Trung tâm về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chiều ngày 10/7/2023, Đảng bộ Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tổ chức Sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Trung tâm; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; Trưởng phó các tổ chức đoàn thể; đặc biệt là sự tham gia của hơn 90 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm.

Ảnh: Văn nghệ chào mừng

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi về Đảng, Bác Hồ kính yêu với sự thể hiện của các đồng chí cán bộ, đảng viên tại Trung tâm. Qua đó mang lại cảm xúc hào hùng, phấn khởi cho chương trình.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Trung tâm đã thông qua báo cáo sơ kết Đảng 06 tháng đầu năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bí thư đã nêu rõ, trong 06 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Trung tâm đã đoàn kết, thống nhất, bám sát chỉ đạo của Đảng các cấp lãnh chỉ đạo toàn diện hoạt động của Trung tâm đem lại những kết quả nhất định trên mọi mặt… Trong đó trọng tâm là Đảng ủy đã xây dựng Chương trình công tác, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết các cấp và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, dân vận được Đảng ủy đề cao tạo mối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Từ đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; Đồng thời Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề giai đoạn 2023 – 2025 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”… Triển khai, hướng dẫn, sử dụng có hiệu quả 02 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành quản lý tác nghiệp đảng viên” tới các Chi bộ. Công tác phát triển đảng viên, công tác văn phòng, thi đua, khen thưởng được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Đảng…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những ưu điểm, đồng chí Bí thư Đảng bộ cũng đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Trung tâm 06 tháng cuối năm 2023 như sau:

Thứ nhất, Tiếp tục thực hiện nghiêm túc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết các cấp, quy định của Đảng. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết TW8 – Khóa XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Thứ hai, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỉ luật trong Đảng tới các Chi bộ; định hướng chỉ đạo xây dựng Trung tâm theo hướng “Dân chủ – Kỷ luật – Kỷ cương – Khát vọng – Phát triển”. Quan tâm đến công tác cán bộ, chỉ đạo, định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng…

Thứ ba, Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định phục vụ hoạt động của đơn vị. Tăng cường các giải pháp quản lý cán bộ, xử lý kỷ luật nghiêm minh tạo môi trường làm việc “Kỷ cương – Kỷ luật”.

Thứ tư, Tập trung xây dựng đề án phát triển mở rộng Trung tâm.

Thứ năm, Rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Trung tâm.

Thứ sau, Chỉ đạo xây dựng phương án, chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng thực hiện cơ chế tự chủ dịch vụ công theo hình thức nhà nước đặt hàng.

Đồng thời lắng nghe 06 tham luận đến từ 06 Chi bộ trực thuộc bổ sung, hoàn thiện vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Trung tâm 06 tháng năm.

Ảnh: Tham luận tại hội nghị sơ kết

Để ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Trung tâm khen thưởng cho 03 Chi bộ và 06 cá nhân đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm.

 

Ảnh: Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng 06 tháng đầu năm

Hội nghị Sơ kết Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm sẽ là động lực thúc đẩy hoạt động công tác Đảng 06 tháng cuối năm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ đặt ra.

Đỗ Thị Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo