Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và tổ chức đối thoại với viên chức, người lao động tại trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-TTCS&PHCNNTTS1, ngày 06/6/2024 của Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và đối thoại về chế độ chính sách với viên chức, lao động hợp đồng. Sáng ngày 10/7/2024, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2024; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và chương trình đối thoại về chế độ chính sách với viên chức và người lao động tại trung tâm.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí là Trưởng, phó các phòng chức năng, trưởng, phó các tổ chức đoàn thể và gần 200 viên chức, người lao động của Trung tâm.

Toàn cảnh hội nghị

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm thông qua Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024; Triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, tập thể đơn vị đã nỗ lực, cố gắng, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: Tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 40 năm thành lập Trung tâm, tổ chức truyền thông cộng đồng tại huyện Thạch Thất và Phúc Thọ, hỗ trợ truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần vị thành niên, phối hợp cho bệnh nhân đi khám định kỳ tại Bệnh viện Sơn Tây, tổ chức thành công các chương trình cho bệnh nhân… Đồng thời tập trung đánh giá tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm để có phương hướng khắc phục trong 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Từ việc đánh giá những tồn tại, hạn chế đồng chí đưa ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 tập trung các nội dung:

Thứ nhất, Tập trung rà soát toàn bộ nội dung liên quan đến cơ chế chính sách do sự thay đổi về tiền lương và chế độ trợ cấp, hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật.

Thứ hai, Tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, hoàn thiện hồ sơ dự án 2018 nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Đồng thời lập báo cáo dự toán sửa chữa chống xuống cấp, mua sắm phục vụ hoạt động đơn vị năm 2025. Tham mưu tổ chức thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ và đối tượng tại trung tâm.

Thứ ba, Trên cơ sở Đề án 06 tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu hồ sơ đối tượng nâng cao chất lượng quản lý, điều hành hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, Tổ chức quản lý hoạt động đơn vị theo hướng tự chủ. Xây dựng phương án sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao tự chủ theo hình thức nhà nước đặt hàng. Nâng cao trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động tự chủ.

Thứ năm, Tập trung xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể hoạt động của đơn vị từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 làm căn cứ định hướng xây dựng, phát triển đơn vị. Thực hiện giải quyết bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng mở rộng đơn vị và chuyển đổi vị trí đất về đúng với tên trung tâm.

Thứ sáu, Gắn trách nhiệm cán bộ chủ chốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo đối với cán bộ, các phòng chức năng trong việc thực hiện xây dựng môi trường làm việc “Văn minh – chuyên nghiệp – thân thiện”.

Tham gia giải đáp chương trình đối thoại với viên chức, người lao động có đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm; đồng chí Trần Văn Ánh – Chủ Tịch Công đoàn, Trưởng phòng Chế độ dinh dưỡng. Đây là chương trình được thực hiện tại trung tâm từ năm 2023 và đến nay chương trình đối thoại đã trở thành hoạt động thường niên của đơn vị, là dịp người lao động hiểu rõ hơn về chế độ chính sách pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quy định lao động ngành nghề tại trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm; đồng chí Trần Văn Ánh – Chủ Tịch Công đoàn, Trưởng phòng Chế độ dinh dưỡng tham gia giải đáp tại chương trình đối thoại với viên chức, người lao động

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm đã trực tiếp giải đáp những nội dung đang còn băn khoăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách của cán bộ và đối tượng. Với mục đích mang lại tính khách quan, minh bạch, hiệu quả đảm bảo thời gian cho chương trình. Hoạt động đối thoại được thực hiện theo hai hình thức, thông qua việc lấy ý kiến người lao động từ các phòng chức năng được tổng hợp bằng văn bản gửi lên Ban Giám đốc, BCH Công đoàn và ý kiến trực tiếp của người lao động tại chương trình. Các ý kiến đối thoại đều tập trung liên quan đến chế độ chính sách của người lao động và đối tượng như chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ; việc thực hiện chi trả tiền thưởng ngày lễ tết; trang cấp đồ dùng cho đối tượng; việc chuyển ngạch viên chức cho người lao động… Tất cả các ý kiến thảo luận sôi nổi đã được đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm và đồng chí Trần Văn Ánh –  Chủ Tịch Công đoàn, Trưởng phòng Chế độ dinh dưỡng giải đáp thỏa đáng và nhận được sự đồng tình nhất trí cao của người lao động. Hội nghị đối thoại diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo đơn vị đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ về chế độ chính sách…, giúp cán bộ hiểu rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ.

Các ý kiến thảo luận của viên chức, người lao động được giải đáp qua chương trình đối thoại

Sau chương trình đối thoại, Hội nghị được nghe đồng chí Trần Văn Ánh – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Chế độ dinh dưỡng thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 với nhiều kết quả đạt được trên các mặt chăm lo cho đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động, công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện phong trào thi đua, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, công tác nữ công, công tác kiểm tra và tài chính Công đoàn. Báo cáo cũng đã đưa ra những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế đồng chí nêu ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Công đoàn Trung tâm như sau: Tiếp tục tuyên truyền giáo dục trong viên chức, người lao động về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của công đoàn viên và người lao động phản ánh kịp thời với cấp trên; Thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động giúp cán bộ yên tâm công tác; Tổ chức phát động hưởng ứng các hoạt động phong trào thi đua nhân kỷ niệm 95 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (27/8/1929 – 27/8/2024), chào mừng 79 năm ngày thành lập Ngành Lao động Thương binh và Xã hội (28/8/1945 – 28/8/2024) và Quốc khánh 2/9, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10…

Để biểu dương thành tích của các cá nhân tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội nghị đã khen thưởng cho 04 cá nhân có bài viết xuất sắc trong cuộc thi phát hiện viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt; 05 cá nhân có bài viết đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu quá trình 40 năm hình thành và phát triển của Trung tâm; 36 công đoàn viên xuất sắc; 10 tổ điều trị trong công tác thi đua nâng cao chất lượng quản lý chăm sóc đối tượng; 06 viên chức, người lao động được nhận Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị.

Ban Giám đốc tặng bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị cho viên chức và người lao động Trung tâm

Đồng chí Đào Chí Lăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm trao thưởng cho các đồng chí có bài viết đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu 40 năm hình thành và phát triển Trung tâm

Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm trao thưởng cho các cá nhân có bài viết xuất sắc trong cuộc thi phát hiện viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt

Một số hình ảnh khen thưởng công đoàn viên xuất sắc 6 tháng đầu năm, khen thưởng cá nhân và Tổ điều trị trong đợt thi đua

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và đối thoại với viên chức, người lao động Trung tâm đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, tập thể Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội quyết tâm nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Đỗ Thị Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo