• Chủ tịch: Đồng chí Dương Đức Tuấn – Tổ trưởng phòng Chăm sóc khẩn cấp và Dài hạn
  • Phó Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Văn Long – Trưởng phòng Y tế – Phục hồi chức năng
  • Ủy viên: Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn – Nhân viên phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng

Hội Cựu chiến binh Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-CCB ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì. Hội hoạt động dưới sự chỉ đạo, giám sát của Đảng ủy – Ban Giám đốc Trung tâm và Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Huyện Ba Vì.

Khi được thành lập, Hội có 27 hội viên, Ban chấp hành gồm 03 đồng chí: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên. Tháng 05/2016 do có sự thay đổi về mặt nhân sự Hội Cựu chiến binh Trung tâm hiện nay có 16 hội viên, Ban chấp hành Hội gồm 03 đồng chí: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên.

Ngày 04/01/2017, Hội Cựu chiến binh Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.  Đại hội đã bầu ra Ban Chấp Hành Hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 đồng chí: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên.

Trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh Trung tâm đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tới hội viên; phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ luôn gương mẫu, tích cực đi đầu trong hoạt động chuyên môn phục vụ bệnh nhân góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị được giao.