Phòng Chăm sóc đặc biệt và Dịch vụ tự nguyện

Cơ cấu tổ chức bộ máy

Lãnh đạo Phòng

  • Trưởng phòng: Thạc sĩ – Bác sĩ Lê Hữu Thuận
  • Phó Trưởng Phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Chi

Các tổ chuyên môn:

  •  Tổ trưởng Tổ A1: Y sỹ Đoàn Thị Ngọc Mai
  •  Tổ trưởng Tổ A2: Cử nhân CTXH Đoàn Mạnh Hào
  •  Tổ trưởng Tổ A3: Y sỹ Phan Trung Thủy
  •  Tổ trưởng Tổ A4: Cử nhân CTXH Lê Đình Tiến

Vị trí, chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện: Tiếp nhận và tổ chức quản lý, chăm sóc, điều trị bệnh nhân tâm thần thường xuyên kích động; bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên sa sút về trí tuệ không tự phục vụ được bản thân cần được chăm sóc đặc biệt; bệnh nhân điều trị bệnh truyền nhiễm Lao, HIV/AIDS và người tâm thần có nhu cầu và tự nguyện đóng góp kinh phí.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tiếp nhận, chăm sóc, quản lý, phục hồi chức năng đối tượng tâm thần đặc biệt và dịch vụ tự nguyện sau khi được Phòng Y tế – Phục hồi chức năng khám sàng lọc, phân loại sức khỏe.

b) Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức cho đối tượng tham gia hoạt động lao động trị liệu, phục hồi chức năng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục hồi tâm trí.

c) Trực tiếp tư vấn, trao đổi, thông tin tình hình sức khỏe, thể trạng của đối tượng cho gia đình được biết để phối hợp hỗ trợ chăm sóc.

d) Phối hợp với phòng Y tế – Phục hồi chức năng trong công tác điều trị bệnh Lao, HIV/AIDS. Tổ chức khám định kỳ chuyên khoa và khám sức khỏe thường xuyên sàng lọc và chuyển điều trị đối với các trường hợp bệnh nhân vượt quá khả năng lên chăm sóc, điều trị tại phòng Y tế – Phục hồi chức năng.

đ) Phối hợp với các phòng liên quan đánh giá nhận xét và sàng lọc các trường hợp bệnh nhân chuyển tiếp quản lý, điều trị.

e) Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình chuyên môn. Phối hợp với các phòng chức năng liên quan tổ chức phục vụ đảm bảo đúng chế độ chính sách cho đối tượng.

f) Chủ động, sáng tạo, tích cực tiếp cận, học tập và triển khai thực hiện các sáng kiến, phương pháp quản lý, chăm sóc, điều trị phục hồi mới đề nghị triển khai áp dụng trong hoạt động chuyên môn của phòng.

g) Tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ, dịch vụ cho đối tượng tự nguyện tại đơn vị và cộng đồng.

h) Phối hợp với phòng Chế độ dinh dưỡng xây dựng định mức khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức khỏe đối tượng.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.