Phòng Y tế – Phục hồi chức năng

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo phòng

  • Trưởng phòng: Cử nhân Luật Nguyễn Văn Long

Các tổ chuyên môn:

  • Tổ Điều trị – Phục hồi chức năng: Tổ trưởng Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Linh
  • Tổ Y vụ: Cử nhân Công tác xã hội Nguyễn Tiến Việt

Vị trí, chức năng: 

Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho đối tượng tâm thần; quản lý trang thiết bị y tế; quản lý dược; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường đơn vị; bảo hiểm y tế; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, về chuyên môn, nghiệp vụ y tế.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu, giúp việc Giám đốc Trung tâm:

a) Tổ chức tiếp nhận, khám sàng lọc, bàn giao đối tượng về các phòng phù hợp với tình trạng sức khỏe, bệnh chuyên khoa. Quản lý, lưu trữ bệnh án ban đầu của bệnh nhân. Cập nhật thông tin bệnh nhân lên hệ thống quản lý đối tượng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

b) Định hướng quản lý, chăm sóc, điều trị bệnh chuyên khoa tâm thần; chỉ định chuyển bệnh nhân đến các phòng chăm sóc đảm bảo đúng tình trạng bệnh lý của đối tượng.

c) Thực hiện thăm khám, chăm sóc, điều trị các trường hợp bệnh nhân sức khỏe yếu, bệnh lý nội, ngoại khoa. Trực tiếp làm các thủ tục, hồ sơ bàn giao đối tượng đi viện, về gia đình và điều trị ngoại trú.

d) Quản lý, sử dụng hiệu quả các thiết bị y tế; kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ y tế của toàn đơn vị theo đúng quy định chuyên môn. Phối hợp với 02 phòng chăm sóc chuyển viện những trường hợp quá khả năng điều trị của đơn vị.

đ) Thường trực công tác phòng, chống lao; chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

e) Quản lý nghiệp vụ dược. Xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc, lập dự trù cơ số thuốc điều trị, trực tiếp quản lý kho dược, duy trì cấp phát thuốc cho các phòng theo quy định;

f) Thường trực công tác xét duyệt, đánh giá, thẩm định và đề xuất giải quyết bệnh nhân tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

g) Thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị một số bệnh thông thường cho cán bộ làm việc tại đơn vị.

h) Chủ động tiếp cận các phương pháp, phác đồ điều trị chuyên khoa mới áp dụng trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân đang quản lý tại Trung tâm. Liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ các phòng nghiệp vụ về công tác quản lý, chăm sóc, điều trị cho người tâm thần và công tác phòng, chống Lao.

i) Xây dựng kế hoạch và tổ chức phục hồi chức năng vận động cho đối tượng. Chuyển giao phương pháp, hướng dẫn kỹ năng tổ chức phục hồi chức năng cho gia đình đối tượng khi tái hòa nhập cộng đồng. Tham gia vào quy trình tổ chức thực hiện các liệu pháp trị liệu dịch vụ theo nhu cầu cho đối tượng tự nguyện.

k) Xây dựng kế hoạch phối hợp với các bệnh viện khám định kỳ sức khỏe cho đối tượng theo bảo hiểm y tế định kỳ hàng năm.

l) Phối hợp với phòng Chế độ dinh dưỡng xây dựng định mức khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức khỏe đối tượng.

m) Phối hợp làm các thủ tục khi có bệnh nhân tử vong.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.