Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội được thành lập năm 1985. Hiện tại Đoàn Thanh niên Trung tâm có 113 đoàn viên thanh niên, trong đó có 49 nam, 64 nữ, 52 đảng viên. Tỷ lệ đoàn viên trong tổng số cán bộ công nhân viên toàn đơn vị chiếm 58.5%.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trung tâm gồm 07 đồng chí:

 1. Lê Đình Tiến: Tổ trưởng – phòng Chăm sóc đặc biệt và Dịch vụ tự nguyện  – Bí thư
 2. Nguyễn Xuân Thơm: Nhân viên – phòng Chế độ dinh dưỡng – Phó Bí thư
 3. Nguyễn Thị Mai Linh: Tổ trưởng – phòng Y tế – PHCN – Uỷ viên BCH
 4. Đỗ Công Hòa: Nhân viên – phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng – Uỷ viên BCH
 5. Nguyễn Thanh Hiếu: Nhân viên – phòng Chăm sóc khẩn cấp và Dài hạn – Uỷ viên BCH
 6. Nguyễn Tiến Việt: Tổ trưởng – phòng Y tế – PHCN – Uỷ viên BCH
 7. Đỗ Anh Vũ: Nhân viên – phòng Hành chính – Tổng hợp – Uỷ viên BCH

Đoàn Thanh niên Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội gồm 05 chi đoàn:

 1. Chi đoàn số 1 Phòng Hành chính – Tổng hợp và phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng
 2. Chi đoàn số 2 Phòng Chế độ dinh dưỡng
 3. Chi đoàn số 3 Phòng Y tế – PHCN
 4. Chi đoàn số 4 Phòng Chăm sóc đặc biệt và Dịch vụ tự nguyện
 5. Chi đoàn số 5 Phòng Chăm sóc khẩn cấp và Dài hạn

Phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, trong những năm qua tổ chức Đoàn thanh niên Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội với tinh thần “5 xung kích – 4 đồng hành”, cùng nhiều phong trào thi đua khác đã được các cấp bộ đoàn ghi nhận và khen thưởng: