Công đoàn Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội tiền thân là Công đoàn Khu điều dưỡng tâm thần Hà Nội được thành lập năm 1992. Trải qua 24 năm, tổ chức Công đoàn Trung tâm ngày một lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Hiện nay có tổng số 193 công đoàn viên với cơ cấu tổ chức bộ máy như sau:

Ban Chấp hành gồm 08 đồng chí:

 • Đồng Chí Trần Văn Ánh: Trưởng phòng Chế độ dinh dưỡng – Chủ tịch.
 • Đồng chí Phạm Thị Bích: Trưởng phòng Chăm sóc Khẩn cấp và Dài hạn – Phó chủ tịch.
 • Đồng chí Đỗ Thị Oanh: Tổ trưởng phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng – Uỷ viên BCH.
 • Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa: Trưởng phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng – Uỷ viên BCH.
 • Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó trưởng phòng Chăm sóc Khẩn cấp và Dài hạn – Uỷ viên BCH.
 • Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Mai – Tổ trưởng phòng Chăm sóc đặc biệt và Dịch vụ tự nguyện – Ủy viên BCH.
 • Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương: Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp – Uỷ viên BCH.
 • Đồng chí Phạm Thị Yến: Nhân viên phòng Hành chính – Tổng hợp – Uỷ viên BCH.
 • Đồng chí Nguyễn Tiến Việt: Tổ trưởng phòng Y tế – PHCN  – Ủy viên BCH.

Các Tổ Công đoàn:

 • Tổ Công đoàn số 1: Gồm các công đoàn viên thuộc phòng Hành chính – Tổng hợp
 • Tổ Công đoàn số 2: Gồm các công đoàn viên thuộc phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng
 • Tổ Công đoàn số 3: Gồm các công đoàn viên thuộc phòng Chế độ dinh dưỡng
 • Tổ Công đoàn số 4: Gồm các công đoàn viên thuộc phòng Y tế – Phục hồi chức năng
 • Tổ Công đoàn số 5: Gồm các công đoàn viên thuộc phòng Chăm sóc đặc biệt và Dịch vụ tự nguyện
 • Tổ Công đoàn số 6: Gồm các công đoàn viên thuộc phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn

Tổ chức Công đoàn đóng vai trò hết sức quan trọng cùng Đảng ủy – Ban Giám đốc Trung tâm hoàn thiện hệ thống Quy chế, tăng cường các hoạt động dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Công đoàn Trung tâm tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, thể dục thể thao và đạt nhiều giải thưởng do Huyện Ba Vì, Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội tổ chức. Từ khi thành lập đến nay Công đoàn Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội luôn được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Nguyễn Thị Thu Hương – Phòng TCHC